Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

 Adala,Kula yakınlarından başlayıp Sandal, Menye, Kenger, Kaplan ve Eminbey köyleri yakınlarında meydana gelen yanardağ etkinliklerinin lav akıntılarının son bulduğu yerde kurulmuştur.Güneyden Alaşehir Ovası’yla birleşerek Gediz Ovası’nın başlangıç noktasının teşkil ettiği ilk kısmında volkanik taşlar üzerinde kurulmuştur.Doğu kuzeyden gelip kasabayı ikiye bölerek güneye ve batıya yönelerek Foça yanlarından denize ulaşan Gediz Nehri’nin etkisi altındadır.Fotoğraflarda da görüleceği üzere kasabanın hemen kuzey bitişiğinde volkanik lav yığıntıları görülmektedir.Kasabanın daha kuzeyinde lav yığıntılarından sonra Dibek Dağı yükselmeye başlar.Adala’nın kuzey ve doğusu yüksek tepelerle çevrili olduğu için Poyraz rüzgarlarına kapalıdır.Güneyi ve batısı açık olup rüzgarlar yağmur mevsimlerinde yağmur bulutu getirir.Kuzeyden esen rüzgara haklarsında “Taşyeli” denir.Kışın soğuk, yazınsa sıcak eser.Genelde yağmurlar ilkbaharda yağar yazın kesilir, sonbaharda tekrar başlar.Akdeniz iklimi etkisi altında olup yazları kurak, kışları ılık olarak geçer.

Kesin bir tarihe dayanmakla beraber,geçmişte çevrede bulunan mezar taşlarında ve yerleşim alanları harabeler arasında bulunan onurlandırma kitabelerini okuyan uzmanların, arkeologların belirtiğine göre İ.S VII. Yüzyıla kadar geçen zaman içerisinde Bizans dönemi Piskoposluk listelerinde bulunan kitabelerde kentin adının değişik şekillerde geçtiğini şöyle yazmaktadırlar:

 Sattolan-Sattaleon –Sattelion-Atollon-Atgalon
Sattalon-Satalon-Sotalan-Salon gibi değişik şekillerde yazıldığını Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğrencisi Sabriye ÇIBUK’un değişik kaynaklarda hazırladığı “Lydia’daki Satala(Adala) Antik Kenti” adlı yüksek lisans tezinde 10. sayfasında belirtiği ve çevrede incelemeler yapan yabancı araştırmacı L.Robert’in eserinden alıntı yaparak açıkladığı kentin adını “SATALA” olduğunu yazar.
          Çevrede bulunan ve Manisa müzesinde saklana başak bir anıt yazıda da a.g. eserde şöyle demektedir.”..Suçlu bulunan bir rahip yakalanarak, Valerius’un emri ile Rahip Therapon, Synaos ve Ankyna Sidera’da habis edilir. Daha sonra Asteros Nehri yakınlarında öldürülür.” Bu yazıtta da kentin adının SATALA olduğundan bahsedildiği söylenir.İ.S. II. ve III. Yüzyıllara tarihlenen başka buluntu yazıtta da kentin adının SATALEON şeklinde yazıldığı incelenmiştir.SATALA adının bir çok yabancı araştırmacılara göre yakın bölgede bulunan eski antik kentlerde de izafe edildiği a.g. eserde belirtilmiştir.
          L. Robert, Satala’nın Sardes’in kuzey doğusunda bulunan bugünkü Adala(Karataş)’ya loalize ettiği şu ifadeden anlaşılıyor.
          “.. Hermos Nehrinin dar bir sol vadisinde, Sardes’in büyük ovasına girmek için çıktığı yerdeki kasabayı (SATALA)olarak adlandırdım.” Bu ifadeler, bugünkü Adala Kasabası’nın olduğu açık açık belirtmektedir.Rahip Therapon Hermos (Gediz) Nehri boyunca götürülüp,Sardes’e bağlı olduğu piskoposluk emri ile Satala’ya getirilip orada idam edilmiş olduğu aynı eserde belirtilir.Bölgeye birkaç kez gelen L.Robert, tanınmış bir piskoposluk olan Satala (Atala-Adala) arasında kesin bir uygunluk olduğu söyler.Mitolojide”Dur Zavallı” efsanesine de uyan bu bölgeyi yakıp, yıkan dar boğazı da geçerek Satala (Atala)’ya kadar gelen lav ejderhasının u kenti de yakamaması için Zeus Lydion Rahibin inandığı tanrısına yalvarıp yakardığı o gizemli sözleri ile (Thypon) ateşinin durduğu yer tamamen Atala’ya uyum sağlamaktadır.
          Adala ; bu volkanik ve yanmış dağların bulunduğu bölgenin hemen batısında, Kenger, Kaplan Köyleri alanlarından akıp gelen lav akıntılarının dar boğazı geçerek ovaya girdiği yerde biriken sönmüş lavların bittiği yerde kurulmuş bir antik alan kentidir. Adala yakınlarında antik çağda mermer taş ocakları, beyaz mermer yatakları olduğu çevrede bulunan mermer sütun başlıkları, heykelleri, mezar taşlarının çokluğundan anlaşılmaktadır.

ADALA

Adala,Kula yakınlarından başlayıp Sandal, Menye, Kenger, Kaplan ve Eminbey köyleri yakınlarında meydana gelen yanardağ etkinliklerinin lav akıntılarının son bulduğu yerde kurulmuştur.Güneyden Alaşehir Ovası'yla birleşerek Gediz Ovası'nın başlangıç noktasının teşkil ettiği ilk kısmında volkanik taşlar üzerinde kurulmuştur.Doğu kuzeyden gelip kasabayı ikiye bölerek güneye ve batıya yönelerek Foça...

Lidya Sardes & Bintepeler 360° Hava Videoları

Tarihte ilk paranın basıldığı kentte olan Lidya-Sardes antik kentini, kral mezarları diye bilinen Bin tepeler ve eşşiz manzarasıyla Göl maramara üzerinden Axima firması tarafından planör e takılan özel bir aparat ve ekipman ile aldığı görüntüler , hava muhalefeti dolayısıyla bahar ayında tekrarlanacak çekimlerin asıl amacı Manisa kent tanıtımmerkezi ve fuarlarda kullanılacak Dünyada bir il olacak Virtual...

MOSB (Manisa Organize Sanayii)

Çağdaş sanayileşmenin tüm gereklerinin yerine getirildiği Manisa Organize Sanayi Bölgesi, hem ülke ekonomisi için hem de yöresel gelişme için istihdamı arttırıcı olması, katma değer yaratması ve yan sanayi olanaklarının gelişmesi böylece yörede ciddi bir ekonomik faaliyet kaynağı olması sebebiyle yatırımcıların gözde yatırım noktası haline gelmiş ve sürekli devam eden yatırım taleplerine cevap verebilmek...

SULTAN CAMİİ

Kanuni Sultan Süleyman, annesi Ayşe Hafsa Sultan adına Mimar Acem Ali'yi cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret ve hankahtan meydana gelen bir külliye inşa etmesi için görevlendirmiştir. 1522 yılında tamamlanan bu yapılara daha sonra dar-üş şifa ve çifte hamam ilave edilmiştir. Cami 16.yüzyıl Osmanlı mimarisinin Manisa'daki en önemli örneklerindendir.  Külliyenin ana binası olan cami, kesme taş ve tuğladan...

Kula Evleri

Kula evleri 18. yy Osmanlı İmparatorluğu'nun altındaki hemen her bölgede karşımıza çıkan ve TÜRK EVİ olarak tabir edilen ahşap evlerdir. Gerek plan, kuruluş ve gerekse ahşap, alçı ve kalem işi gibi zengin sistemleriyle bu dönem Osmanlı Sanatı nın başarılı örnekleridir. 19, yy da devam eden yapı tipiyle Kula tipik bir Osmanlı Kent dokusuna sahiptir. Tarihi Kula evleri genellikle iki katlı olup, ahşap olarak...