Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Selçuklulardan miras kalan el dokuması halılar,Türk toplumunun en önemli kültür öğelerinden biridir.

Kula’da dokunan  halıların en eski örnekleri dokuma tekniğinin, renk ve desen bakımından eski İran halılarıyla bir tutmak mümkün¬dür. Bunlarda zengin koyu kırmızı renk hakimdir. Ayrıca mavi, laci¬vert, yeşil ve sarı renkler de canlı olarak kullanılır. Kula halılarının or¬tasında çiçekler olan zemin, yine kırmızıdır. Ayrıca kayısı sarısı da kullanılmıştır.Bazen mavi ve beyaz da görülür.Kula halılarının karakteristiği şeritler halindeki kenar bordürlerdir. Bu halılarda ortadaki geniş çerçeve yerine içlerinde küçük çiçek resimleri olan birbirine paralel ince çerçeve veya şeritler bulunur.

XIX. Yüzyıl Kula halıcılığı İngilizlerin İzmir’de kurdukları şirketlerin dokutturduğu ısmarlama halılar üzerinde gelişmiş ve bu yönde halı dokunmuştur. Kula’da dokunan bu halılar Avrupa’ya ihraç edilmiştir.Bu dönemde sentetik boya ile boyanan halı iplerinin yanında Kula’da doğal kaynaklarla yapılan kök boyama geleneği sürdürülmüştür.Kulalıların kendileri için dokudukları halılarda yün iplik ve kök boyalı ipler kullanılmış olup,çok güzel renklerde yün iplikle dokunmuş halılar ortaya çıkmıştır.Yüzyıllarca rengini atmayan kök boyalı halılar en çok aranılan halılar olmuştur.El dokuması halı da kök boyaları hazırlanırken yeşil renk  ceviz kabuğundan sarı renk samandan ,kırmızı renk ise ağaç kökü ve soğan kabuğundan elde edilirdi.

El Sanatları Halı Dokuma

Sanayileşmeyle birlikte, geleneksel el sanatlarımızın bazıları azalmış, bazıları da yok olmaya başlamıştır. Bunun yanı sıra Manisa'da başta halıcılık olmak üzere, halen sürdürülen el sanatları mevcuttur.Yörede halı, kilim, cicim, sili ve çarpana gibi dokumacılık türleri ile güveç yapımı, ahşap at arabası yapımı, keçecilik, semercilik, bakırcılık gibi el sanatları hala varlığını sürdürmektedir....

Bakırcılık

 Metalurji, gerçek anlamda bakırın eritilmesi ile başlamıştır. Bu yüzden bakırın tarihi, metalurjinin tarihi olarak kabul edilebilir. Metalurji tarihinde en eski tekniği oluşturan dövme tekniği, çeşitli eserlerin yapımında kullanılmış, yüzyıllar ilerledikçe hem dövme usulleri, hem de dövme aletleri gelişmiştir. Tunç Çağı'na kadar, taştan yapılmış aletlerin varlığını koruyarak büyük ölçüde...

KEÇECİLİK

Hayvansal liflerden genellikle yünün ısı, nem, basınç altında, sabun, yağ, asit vb. maddelerin yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerinin sağlanmasıyla oluşturulan dokudur. Türk el sanatlarının en eski tekniklerden biri olan tepme keçecilik Orta Asya'dan diğer sanatlarla birlikte Anadolu'ya getirilmiştir. Tepme keçe veya fabrikasyon olarak üretimi yapılan keçenin yapımında, koyun yünü dışında tavşan yünü,...

Gördes Halıları

Gördes halısı, Manisa'nın Gördes ilçesi yöresine özgü özellikler taşıyan halı türüne denir. Figür ve motifleri geçmişin izlerini yaşatmaktadır. Anadolu Türk halılarının düğüm tekniğine isim veren Gördes halıcılığı 17. yüzyıl'dan itibaren yayılmaya başlamış ve Gördes Batı Anadolu'nun önemli halı merkezlerinden biri haline gelmiştir.Hiçbir ustasının adı belli...

Demirci Halıları

Manisa'nın Demirci ilçesinde halıcılık yüzyıllardan beri faal bir geçim kaynağıdır. Orta Asya 'dan Türkler tarafından Anadolu'ya getirilen halıcılık, Selçuklular tarafından daha da iyileştirilerek Anadolu'nun her tarafına iletilmiş ve bu arada Demirci'ye getirilmiştir. Osmanlı imparatorluğu zamanında hükümdarlıkça Demirci'ye gönderilen malzeme ve desenler Demirci'de dokunulmuş olup saraylarda...