Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

İsmail’in Ağıtı
 
Çamı çama çattılar
Çama gurşun attılar
İsmail’in ganını da
Şişelere gattılar

Çanakçı çayı çağlıyor
Dobrali martini yağlıyor
Yağlama Dobrali martini
Sultan gelin ağlıyor

Çanakçı’dan geçtin mi?
Soğuk sular içtin mi?
Manisa’ya varmadan da
Bayıldıñ da düştün mü?
 
Minarenin uçları
Öttü sabah guşları
İsmail’i vuran da
Çanakçı’nıñ puşları

Çanakçıda dübek var
Sultan gızda göbek var
Doburların avlusunda
Üç gudurmuş köpek var

Çınar kestim belinden
Dut gelinin elinden
Ben nasıl gurtulayım
Candarmanın elinden