Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz öncülüğünde oluşturulan İl Engelliler Konseyi ilk toplantısını yaptı.

İldeki engellilerle ilgili olarak hizmetlerin daha etkin, verimli ve düzenli yürütülmesine katkı sağlamak,  toplumsal duyarlılığı arttırmak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla oluşturulan İl Engelliler Konseyi ilk toplantısını Vali Halil İbrahim Daşöz başkanlığında Şehzade Mehmet İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Halil İbrahim Daşöz, Manisa’yı engelli dostu bir il yapmayı amaçladıklarını, bu nedenle Engelliler Konseyinin önemli görevleri olduğunu belirterek “Ülkemizde nüfusun yüzde 12’den fazlası engelli  kabul ediliyor. Toplumumuzun tamamı da potansiyel engelli adayı diye düşünüyoruz. Engellilerimiz hepimizin canı ciğeri.  Bütün engellilerimiz bizlerden, toplumdan ayrıcalık istemiyorlar. Sadece kendi şartlarının gerektirdiği konularda şartların uygun hale getirilmesini istiyorlar.  Son yıllarda engellilerimizin bakım, eğitim, istihdam ve pek çok konularda düzenlemeler yapıldı. Ama bu düzenlemelerin gerçek anlamda hayata geçmesi toplumumuzun,kurumlarımızın bu işi sahiplenmesi ile ilişkili. İlimizde ve ilçelerimizde engellilerin en büyük eksikliği bir teşkilatlarının olmayışı.  Engelliler konusunda görev verilmiş pek çok kurumlarımız var. Engellilerimiz bu görevlerle ilgili olarak her bir kurumla ayrı ayrı görüşmek zorunda. Bir koordinasyon sorunu ortaya çıkıyor. Herkesin olduğu gibi engellilerin de medeni ihtiyaçları olan tuvalet, ulaşım, sağlık hizmetleri konusunda ihtiyaçları olacak” dedi.

Vali Daşöz, “Konsey 3 ayda bir veya ihtiyaç olursa daha kısa sürelerde toplanacak. Öncelikle bu konseyi tanıtmamız ve anlatmamız gerekiyor. Bu konseye sahip çıkın. Bu konseyi sizin en önemli temsil yeriniz olacak. Bizler bu konseyin içerisinde sizlerle birlikte çalışacağız. Olaya bir bütün olarak bakmak lazım. Bu şehri engelli dostu bir şehir haline getirmek için bu konsey çok önemli. Bunun kamuoyuna çok iyi tanıtılması gerekir. İlk toplantı olduğu için bilgilendirmeye yönelik olacak. Bu konseyde ele alınan kararlar, bir sonraki toplantıya çözüme kavuşmuş olarak gelecek. Her sorunu burada çözeceğiz dersek fazla abartmış oluruz. İlk olarak sorunları doğru tespit etmeliyiz. Sizlerin en büyük yardımcılarından biri öğrenciler olacak. Onları hiçbir zaman hafife almayın. Dev öğrenciler o kadar büyük güç ki, bir yandan kendi farkındalıklarını, bir yandan da toplumun farkındalığını artıracaklar. Sizinle birlikte projeler üretecekler. Hep birlikte ortak çalışmalar yapılacak. Bunlar tartışıldıkça ortaya güzel fikirler çıkacak. Bu konseyi birlikte yaşatalım. Biz hiçbir ayrım yapmıyoruz, bizim gözümüzde bütün insanlar aynıdır. Bu konseyi kendinizin konseyi olarak görünüz. Manisa’yı gerçekten bir engelli dostu şehri haline getirmemiz lazım. Bunu sözle değil bizzat yaparak, uygulayarak, başarabiliriz. Toplumumuzun ve kurumlarımızın engelliler konusunda duyarlılığını artırmamız gerekiyor. Kamusal alanlar, parklar, binalar, işyerleri, pastaneler, sinemalar ve bankalar gibi yerlerde engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için özel alanlar oluşturulmalıdır” diye konuştu.

Toplantıya katılan Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği (MOBAD) Başkanı Serpil Dede Engelliler Konseyi kurulmasından duyduğu memnuniyeti  belirterek, “Farkındalık ihtiyacı çözümü getirir. Engelliyi ötekileştirmek her zaman kaygıyı getiriyor. O yüzden bir işin varlığını yokluğunda anlıyorsunuz. Bir insan ne kadar engelli olursa olsun eğitilirse sorun çözülür” dedi.

Manisa Otizm Derneği Başkanı Pervin Aydın, Engelliler Konseyi’nin sorunları çözümüne katkısı olacağını,kurulmasından en büyük sorunun iletişimsizlik olduğunu belirterek, Manisa’da Otistik çocuklara hitap edecek bir okulun olmadığını söyledi.

ZİÇEV Manisa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Okumuş da, Engelliler Konseyinin bu kadar çabuk kurularak çalışmalara başlayacağını tahmin etmediğini belirterek, Vali Daşöz’e teşekkür etti ve engelliler için bir anayasanın olması gerektiğini vurguladı.

Manisa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Yasemin Yıldız ise, bu konsey sayesinde engelli olduklarını hissetmeyeceklerini söyledi.

 

İL ENGELLİLER KONSEYİ

 

İlimizdeki engellilerle ilgili olarak hizmetlerin daha etkin, verimli ve düzenli yürütülmesine katkı sağlamak, toplumsal duyarlılığı arttırmak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlar arasında iletişim, koordinasyon ve işbirliği platformu oluşturmak, görevli birimlere yardımcı olmak onlarla müşterek çalışmalar yapmak ve ilimizin özürlü dostu bir il haline getirmek amacıyla Valiliğe bağlı Engelliler Konseyi oluşturulmuştur.

 

Engelliler Konseyi Başkanlığı Manisa valisi veya vali yardımcısı, sekretaryası İl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

 

3 ayda bir vali veya İl Aile ve Sosyal Politikalardan sorumlu vali yardımcısı başkanlığında toplanacak Konsey, İmar ve Fen İşlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı, Belediye Fen İşleri Müdürü, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi, İl Defterdarı, İl Müftüsü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü/ve Engellilerle İlgili Müdür Yardımcısı veya Şube Müdürü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Şükran Bilginer Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü, Manisa İş Eğitim Merkezi Müdürü, İl Sağlık Müdürü, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı veya temsilcisi, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı veya Temsilcisi, Mimarlar Odası Başkanı veya Temsilcisi, Muhtarlar Derneği Başkanı, Engelliler Dernek Başkanları, Engellilerle çalışmalar yapan 2 gönüllü, Valilikçe uygun görülecek diğer resmi ve özel kuruluş temsilcilerinden oluşuyor.

 

Konseyin Görevleri:

 

-          Engelliliğin önlenmesi konusunda eğitim, rehabilitasyon, topluma uyum ve benzeri konularda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak,

-          Engellilerle ilgili tüm gelişmeleri izlemek, sorunları ve çözüm yollarını araştırmak,

-          Engellilerle ilgili konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve yaptırmak, istatistiki bilgi toplamak, veri tabanı oluşturulmasını sağlamak, bu konulara ilişkin proje hazırlamak veya hazırlatmak, hazırlanan projeleri ve çalışmaları değerlendirmek ve uygulanmasını takip etmek,

-          Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, kent konseyleri ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapmak, ortak projeler hazırlamak ve uygun projeleri desteklemek,

-          Engellilerin sosyal ve hukuksal haklarından yararlanmalarına yardımcı olmak,

-          Tüm tarafları bir araya getirerek, ilde engellilik alanına yönelik çalışmaları koordineli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, engellilerin sorunlarına toplumsal duyarlılığı artırıcı çalışmalar yapmak,

-          İl genelindeki engellilerin sayı, grup, yaş ve bulundukları yerler açısından ihtiyaçlarını tespit etmek, ilgili kurumlar aracılığıyla ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmalar yapmak,

-          Engellilerin istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak, engellilerin bilgi ve becerilerini artırıcı mesleki kurslar açarak beceri kazanmalarına yardımcı olmak.

MANİSA ENGELLİLER KONSEYİ İLK TOPLANTISINI VALİ HALİL İBRAHİM DAŞÖZ BAŞKANLIĞINDA YAPTI

Manisa Valisi Halil İbrahim Daşöz öncülüğünde oluşturulan İl Engelliler Konseyi ilk toplantısını yaptı. İldeki engellilerle ilgili olarak hizmetlerin daha etkin, verimli ve düzenli yürütülmesine katkı sağlamak, toplumsal duyarlılığı arttırmak, sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla oluşturulan İl Engelliler Konseyi ilk toplantısını...