Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Manisa GEZİ MEKANLARI HARİTASI


Haritası
Yükleniyor !..
Alt grup yok.

KARACALI DERE KÖPRÜSÜ ÇIKRIKÇI TURGUTLU MANİSA

EDİZ Nehri ve ona ulaşan çaylar, hemen her dönemde, ulaşım bakımından önemli bir güzergâhı teşkil etmiştir. Onun çok yakınında kurulmuş olan Kasaba’da bu yol güzergâhları üzerinde inşa edilmiş olan su yapıları ve ...

TREN GARI VE ANIT AĞAÇLAR URGANLI TURGUTLU

Urganlı Tren Garı ve Anıt Ağaçlar ...

SİNİRLİ KÖY CAMİİ

Caminin 1875 yılında tamamlandığı, caminin Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanlılar tarafından yakılmaya çalışıldığı ve kısmen hasar gördüğü bilinmektedir. ...

IRLAMAZ KÖY CAMİİ

Irlamaz,Turgutlu'nun en eski köylerinden biridir. Turgutlu'dan önce kurulduğu rivâyet edilir. Köyün en eski adı Yunanca bir isim olan Ormenos (Ορμενος)'tur.Bu isim, muhtemelen Antik Yunan'da(M.Ö 756-M.Ö 146 tarihleri arası)Irlamaz ...

HACI MUHARREM CAMİİ

1842 tarihi itibariyle Zeytincik Mahallesi’nde (Altay Mahallesi) 587 hane bulunmaktadır. Bu hanelerin 117’si Gayri Müslimlere 470’i Müslimlere aittir. Mahallenin erkek nüfus sayısı ise 1205’dir. Buna göre Müslim ve Gayri Müslim ...

ASARTEPE HÖYÜĞÜ URGANLI

Turgutlu yöresinin Eskiçağı hakkındaki bilgiler oldukça azdır. Turgutlu civarındaki mevcut höyüklerde henüz arkeolojik kazılar yapılmamıştır. Buna rağmen yörede yapılan yüzey araştırmalarındaki buluntular, bölgenin tarihini ...