Çıkış / Exit

İşleminiz Yapılıyor.
 
 
 
 
 
 
 
 
English

Manisa GEZİ MEKANLARI HARİTASI


Haritası
Yükleniyor !..
Alt grup yok.

ESKİ TREN GARI BAKIR - KIRKAĞAÇ

Manisa ili Kırkağaç ilçesinin "Kırkağaç Çiftliği" diye anıldığı sırada Yunt dağları eteklerinde kurulan "Bakır Köy" daha sonra Bakır Kasabası olmuştur. 800 yıllık geçmişi vardır. İlk kuruluşuna ait bilgi bulunmamasına ...

BAKIR BELEDİYESİ

Manisa ili Kýrkaðaç ilçesinin "Kýrkaðaç Çiftliði" diye anýldýðý sýrada Yunt daðlarý eteklerinde kurulan "Bakýr Köy" daha sonra Bakýr Kasabasý olmuþtur. 800 yýllýk geçmiþi vardýr. Ýlk kuruluþuna ait bilgi bulunmamasýna ...

KUL ARAP CAMİİ BAKIR

Tarihi tam olarak bilinmiyen camiinin zamanın ileri gelen arap kavimlerinden birinin camiyi yaptırdığı bilinir. ...

KIRKAĞAÇ BELEDİYESİ

Manisa'nýn küçük ilçelerinden biridir. Nüfusu 25 000 civarýndadýr. Kendi adýyla anýlan ova ve Yunt daðý eteklerinde kurulmuþtur. 13 km. mesafedeki Soma nedeniyle fazla geliþememiþtir. Ekonomisi tamamýyla tarýma dayalýdýr. Küçük ...

ÇİFTEHANLAR CAMİİ KIRKAĞAÇ

Kırkağaç Çiftehanlar Camii; diktörtgen bir yapıdır. Doğu- Batı yönünde genişliği 13 metre 70 santim, Kuzey-güney yönünde uzunluğu ise 15 metre 80 santimetredir. Bu uzunluğa son cemeat yeride dahildir. Camimizin ilk yapıldığı ...

ERMENİ MAHALLESİ KIRKAĞAÇ

Kırkağaç evlerinin, Kırkağaç’a özgü bir mimarisi yoktur. Fakat yine de belli karakteristik özellikleri vardır ki bu özellikler elbetteki bir yaşam tarzı ile ilgilidir. Örneğin evler içerlektir, yola bakan pencereleri yoktur. ...